Sarah James

Seasons 2015
Team Senior Women
Appearances 11
Goals 3
Best 5
Appearances
Goals
Best

2015 11 matches

3 5
Senior Women Port Melbourne Colts 0 0
Senior Women Fitzroy 0 4
Senior Women Hallam 0 1
Senior Women South Morang 0 1
Senior Women Melbourne University 3 6
Senior Women Chirnside Park 0 4
Senior Women Fitzroy 0 0
Senior Women Port Melbourne Colts 0 0
Senior Women South Morang 0 0
Senior Women Chirnside Park 0 0
Senior Women South Morang 0 0