Emily Collins

Age 28
Seasons 2021–2022
Team Senior Women
Appearances 21
Goals 0
Best 5
Appearances
Goals
Best

12 matches

0 3

9 matches

0 2